Όροι Χρήσης

Το xaliamadas.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί και να διαγράφει ελεύθερα οποιοδήποτε σημείο του κειμένου χωρίς την προειδοποίηση ή ενημέρωση του χρήστη με άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, παρά μόνο μέσα από το ίδιο Ηλεκτρονικό Κατάστημα xaliamadas.gr.

Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που μπορεί να προκληθούν από την εκτέλεση ή μη εκτέλεση της παραγγελίας ή των υπηρεσιών που ζήτησε ο πελάτης, δεσμεύεται δε για την άμεση ενημέρωση του πελάτη για την διαθεσιμότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα xaliamadas.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και προϊόντων ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ακρίβεια περιεχομένου: Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ακριβές και ενημερωμένο. Το μεγαλύτερο μέρος πληροφοριών προέρχεται αποκλειστικά από τους προμηθευτές μας και είναι δυνατόν να υπάρχουν τυχόν λάθη είτε σε αυτές είτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών. H εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τέτοιων λαθών και δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση (εκφρασθείσα, υπονοούμενη ή άλλη) σχετικά με την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση όμως οι περιγραφές, οι τεχνικές πληροφορίες οι φωτογραφίες και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο δικτυακό μας τόπο είναι βοηθητικά,αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη καθοδήγηση του χρήστη μέσα σε αυτό και δεν θεωρούνται δεσμευτικές. Οι φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι συνήθως πραγματική απεικόνιση του προϊόντων. Σε μερικά προϊόντα, ενδεχομένως να υπάρχει οπτική απόκλιση από το πραγματικό. Παράλληλα υπάρχουν αρκετές κατηγορίες ανταλλακτικών με την γενική φωτογραφία του είδους. Η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει τον πελάτη πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας για τυχόν αλλαγές και να έχει την σύμφωνη γνώμη του για την υλοποίησή τους. Επίσης η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση κατασκευαστικών ελαττωμάτων των προϊόντων καθώς και παραλείψεις σε πληροφορίες , τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν τα προϊόντα. Για το λόγο αυτό, πριν από κάθε αγορά, θα σας συνιστούσαμε την ιδιαίτερη προσοχή σας κατά την επιλογή και τη διασταύρωσή με τον γνήσιο κωδικό του κατασκευαστή ή του εργοστασίου, ώστε να αποφύγετε τυχόν λάθη στην παραγγελία του ανταλλακτικού. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε ασυμφωνία σε περιγραφές ή φωτογραφίες των ειδών μας, θα σας παρακαλούσαμε να μας αποστείλετε την πρότασή σας στο info@xaliamadas.gr. Επιπλέον μπορείτε να ζητήσετε η παραγγελία σας να ελεγχθεί από κάποιον ειδικευμένο συνεργάτη μας ώστε να αποφευχθούν τυχόν παραλήψεις και λάθη.

Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος xaliamadas.gr , υποχρεούται, να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του ηλεκτρονικού καταστήματος xaliamadas.gr, για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του xaliamadas.gr, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας. Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων. ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ηλεκτρονικού καταστήματος xaliamadas.gr ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΤΟΥ Ή ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΟΥ. Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης. Να ενημερώνει τα Στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, η xaliamadas.gr, έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό πελάτη. Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες του xaliamadas.gr . Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα του xaliamadas.gr μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] xaliamadas.gr, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος του κάθε συνόδου (session). Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που καταχωρεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα xaliamadas.gr .

Η xaliamadas.gr συνεργάζεται με την Τράπεζα Eurobank και σας εγγυάται ασφάλεια και αξιοπιστία. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Ο μόνος λόγος που σας τα ζητάμε είναι για να μπορέσουμε να σας στείλουμε το προϊόν που επιθυμείτε και να έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας αν χρειαστεί. Σε καμία περίπτωση δεν δημοσιοποιούνται, αποκαλύπτονται σε τρίτους. Οι συναλλαγές σας μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών είναι ασφαλείς καθώς χρησιμοποιούνται προηγμένα συστήματα ασφαλείας για την αποφυγή υποκλοπής των στοιχείων σας. Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω πιστωτικής, αυτόματα μεταφέρεστε σε ασφαλή διακομιστή στην υπηρεσία της Τράπεζας Eurobank. Η τράπεζα Eurobank και το κατάστημα xaliamadas.gr δεσμεύονται για την ασφαλή ολοκλήρωση των συναλλαγών σας.

Όλες οι τιμές των προϊόντων μας είναι υπολογισμένες σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Το ποσό του ΦΠΑ υποδεικνύεται κατά την διαδικασία της πληρωμής. Τα μεταφορικά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Το κατάστημα xaliamadas.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές των προϊόντων της ανά πάσα στιγμή χωρίς να υπάρξει ειδοποίηση. Βέβαια σε περίπτωση τροποποίησης της τιμής οι πελάτες πάντα τιμολογούνται με την τιμή που ισχύει τη στιγμή της παραγγελίας.

Όλα μας τα είδη* καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από την εγγύηση, τους όρους και το χρόνο που δίνει το εκάστοτε εργοστάσιο κατασκευής τους και τα οποία δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την εταιρία μας.
1. Η ισχύς της εγγύησης ξεκινά από την αναγραφόμενη ημερομηνία αγοράς του εκάστοτε παραστατικού.
2. Η εγγύηση παρέχεται από το εργοστάσιο κατασκευής του και προβλέπει την αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση του προϊόντος από το τεχνικό τμήμα του και όχι την επιστροφή χρημάτων.
3. Η εγγύηση έχει ισχύ μόνο και εφόσον το είδος δεν έχει υποστεί οποιαδήποτε παρέμβαση-επισκευή.
4. Η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση του προϊόντος γίνεται μόνο και εφόσον το προϊόν ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα εργοστασίου και αναλόγως θα προβεί σε αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή του.
5. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά το προϊόν μόνο, λόγω δυσλειτουργίας του, και όχι ζημιές ή βλάβη που έχουν προκληθεί από εξωτερικό παράγων, ή λόγω κακής τοποθέτησης και συναρμολόγησης του ή λόγω κακής χρήσης του, ή λόγω χρήσης διαφορετικής από αυτό για τα οποίο έχει κατασκευαστεί (π.χ. αγωνιστική χρήση χωρίς να το ορίζουν οι προδιαγραφές του).
6. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή και μόνο. Εφόσον διαπιστωθεί ελαττωματικό το προϊόν, τότε επιβαρύνουν την εταιρία μας.
7. Η εγγύηση δε προβλέπει έξοδα συνεργείου για την εξαγωγή και επανατοποθέτηση του ανταλλακτικού στο όχημα και άλλα έξοδα (μεταφοράς, τυχόν διαφυγόντα κέρδη από την βλάβη του οχήματος).
Σε κάθε περίπτωση ο αντικειμενικός μας σκοπός είναι η άμεση , σωστή εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη μας. Γι’ αυτό το λόγω σε πρώτη προτεραιότητα θα είναι η άμεση λύση τυχόν προβλήματος παρουσιαστεί.
Στην περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα κατά το διάστημα της εγγύησης, επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημά μας εντός 2 ημερών.

Ο έλεγχος του προϊόντος προς εγγύηση γίνετε αφού:
α. συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα ζητώντας να γίνει ο έλεγχος: https://xaliamadas.gr/pre-built-pages/contact/ .
β. ή αποσταλεί email στο info@xaliamadas.gr.
γ. ή γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο τηλέφωνο 2333022777.
Α. Με επιστροφή στην εταιρεία μας του προϊόντος προς έλεγχο εγγύησης ,
1. να συνοδεύετε με τα απαραίτητα έγγραφα – φορολογικά παραστατικά ( Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής κλπ ) και το έντυπο εγγυήσεως.
2. να αποσταλεί εντός 2 ημερών, από την ζήτηση κάλυψης εγγυήσεως, με τα έξοδα αποστολής πληρωμένα.
Η εταιρεία μας με την παραλαβή του προϊόντος:
α) σε περίπτωση που η ζημιά είναι εμφανής, αντικαθιστά και αποστέλλει στον πελάτη άμεσα το προϊόν και πιστώνει σε τραπεζικό λογαριασμό του τα έξοδα επιστροφής.
β) σε αντίθετη περίπτωση γίνεται αποστολή στο προμηθευτή μας για έλεγχο και σας ενημερώνουμε άμεσα για την εξέλιξη.
Δεν φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και παροχή σέρβις από τους αντιπροσώπους των εργοστασίων.

Β. Με αποστολή από τον πελάτη άμεσα στον κατασκευαστή ή προμηθευτή του προϊόντος αφού σας γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία του προμηθευτή ώστε άμεσα να συνεννοηθείτε μαζί του πλέον για κάλυψη εγγυήσεως του προϊόντος.
Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας δεν μπορεί να συμμετέχει, ούτε να γνωρίζει την εξέλιξη.

Η εγγύηση δεν καλύπτει
1.περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά των προϊόντων. Η μεταφορά γίνετε με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή και διέπετε από τους όρους του εκάστοτε μεταφορέα.
2. * Τα εξής προϊόντα δεν καλύπτονται από εγγύηση:
Λάμπες, Ηλεκτρονικά μέρη, Τακάκια – Δισκόπλακες

Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας, ο πελάτης δύναται να πατήσει το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση» και να προβεί έτσι στην αυτόματη ακύρωση της παραγγελίας του. Επίσης είναι δυνατή η ακύρωση με αποστολή e-mail στο info@xaliamadas.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο 23330-22777 ώρες ωραρίου καταστήματος, πριν την αποστολή του προϊόντος.

Η παράδοση των προϊόντων μας μετά την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας είναι άμεση.
1) Με Courier, μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες στο χώρο σας.
(Η συνήθης παράδοση γίνετε την επόμενη της παραγγελίας).
Η εταιρεία μας έχει συνάψει ειδικές τιμολογιακές συμφωνίες με εταιρείες courier.
Οι δυσπρόσιτες περιοχές τιμολογούνται με ειδικές χρεώσεις. Στη διάθεση σας λίστα με τις περιοχές αυτές κατόπιν αιτήσεως.
2) Με ΕΛ.ΤΑ., απλά δέματα εσωτερικού. Παράδοση σε 3-5 εργάσιμες ημέρες συνήθως, σύμφωνα με τα ΕΛ.ΤΑ.
3) Με μεταφορική εταιρεία (Κυρίως για ογκώδη ανταλλακτικά).
Η παράδοση των προϊόντων γίνετε στις κεντρικές αποθήκες ή στα σημεία διανομής της κάθε μεταφορικής εταιρείας της περιοχής σας. Παράδοση στο χώρο σας γίνετε (ανάλογα με την περιοχή) μετά από αίτησή σας και με το ανάλογο κόστος.

Το κόστος μεταφοράς δεν περιλαμβάνετε στην τιμή των προϊόντων.
Α) Με Courier : Το κόστος μεταφοράς αναγράφετε μέσα στο τιμολόγιο αγοράς των προϊόντων και πληρώνετε με το συνολικό αντίτιμο (εκτός από τις δυσπρόσιτες περιοχές).
Β) Με μεταφορική εταιρεία :: Το κόστοs μεταφοράς δεν αναγράφετε μέσα στο τιμολόγιο αγοράς των προϊόντων και πληρώνετε στην μεταφορική εταιρεία κατά την παραλαβή των προϊόντων . Οι δυσπρόσιτες περιοχές ή η παράδοση στο χώρο σας, τιμολογούνται με ειδικές χρεώσεις.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για:
Α) καθυστερήσεις που οφείλονται στο μεταφορέα. Τα μεταφορικά των προϊόντων σε κάθε περίπτωση επιβαρύνουν τον αγοραστή και ταξιδεύον με αποκλειστική ευθύνη του. Σε περίπτωση ζημιάς κατά την μεταφορά ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία μας.
Β) καθυστερήσεις λόγω ανωτέρα βίας.
Όλα μας τα είδη ελέγχονται πριν από την αποστολή τους για τυχόν ζημιές . Είδη φανοποιείας και ευαίσθητα μέρη συσκευάζονται κατάλληλα.
Η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά των προϊόντων. Η μεταφορά γίνετε με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή και διέπετε από τους όρους του εκάστοτε μεταφορέα.

Ορισμένα προϊόντα είναι διαθέσιμα μόνο κατόπιν ειδικής παραγγελίας. Ο χρόνος παράδοσης και ο τρόπος εξόφλησης αναγράφονται αναλυτικά στην περιγραφή των προϊόντων αυτών . Η εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη σε κάθε περίπτωση να ενημερώσει τον πελάτη πριν την οριστικοποίηση της παραγγελίας για τυχόν αλλαγή και να έχει την σύμφωνη γνώμη του. Σε περίπτωση που προκαταβάλετε κάποιο ποσό για κάποιο προϊόν το οποίο είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν παραγγελίας και εν συνεχεία δεν παραλάβετε το προϊόν αυτό με δική μας ευθύνη, θα γίνει επιστροφή χρημάτων άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή μη παραλαβή με δική σας ευθύνη ή άρνηση εξόφλησης του υπόλοιπου ποσού, η προκαταβολή δε θα επιστρέφεται.

Αποδοχή όρων: Ο χρήστης – καταναλωτής – μέλος της ιστοσελίδας xaliamadas.gr δηλώνει ότι αφού διάβασε τους παρόντες όρους, τους αποδέχεται ανεπιφυλάκτως στο σύνολό τους, καθώς και ότι αναγνωρίζει ρητώς, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως ότι διέπουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών από το «xaliamadas.gr», καθ’ όλη τη διάρκεια της πλοήγησης του στην ιστοσελίδα xaliamadas.gr ή και τη συναλλαγή του με την ιστοσελίδα. Τροποποίηση όρων χρήσης: Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και αναιτιολόγητα από την εταιρεία, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων ισχύει αυτόματα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Ακυρότητα όρου: Σε περίπτωση που καταστεί άκυρος ένας από τους προαναφερθέντες όρους δε συνεπάγεται ακυρότητα των υπολοίπων όρων της παρούσας Συμβάσεως.