Επιστροφές

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ xaliamadas.gr
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, με χρέωση του xaliamadas.gr στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Εάν με υπαιτιότητα του xaliamadas.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (από λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ).
2. Εάν με υπαιτιότητα του xaliamadas.gr πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (ελαττωματικό προϊόν κλπ).
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ’ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του.
Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.
Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμεί την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με το αναφερόμενο κόστος επιστροφής των προϊόντων.
Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων που επιστρέφει ο πελάτης, θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που το xaliamadas.gr θα παραλάβει τα επιστραφέντα προϊόντα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει και με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στο xaliamadas.gr έγκαιρα και εγγράφως.
Γενικά:
Σε καμία περίπτωση δε γίνεται επιστροφή εμπορευμάτων που προέρχονται από ειδικές παραγγελίες (τροποποιημένα ή συναρμολογημένα είδη, ειδικές κατασκευές, παραγγελίες εξωτερικού κλπ.) ή αφορούν εμπορεύματα των κατηγοριών: λιπαντικά, χημικά, φίλτρα, αντλίες, στεγανοποίηση (τσιμούχες, δακτύλιοι, φλάντζες), ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά.
Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές μόνο εάν:
1. α. συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα ζητώντας να γίνει ο έλεγχος: https://www.xaliamadas.gr/σελίδες-2/επικοινωνία/ .
β. ή αποσταλεί email στο [email protected]
γ. ή γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα στο τηλέφωνο 2333022777.
2. Τα προϊόντα που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει θα πρέπει:
Α. να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση.
Β. να βρίσκονται στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή σε άριστη κατάσταση, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους (όσα φέρουν ταινία ασφαλείας θα πρέπει αυτή να είναι άθικτη) , πλήρη και χωρίς καμία φθορά.
3. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο πελάτης υποχρεούται να παραδίδει άθικτα και σε άριστη κατάσταση και όλα τα έγγραφα ή υλικά, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. τεχνικά έντυπα, υλικό marketing ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προώθησης κλπ.
4. Να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα – φορολογικά παραστατικά ( Δελτίο
Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής κλπ ).